Skänk en gåva

Här kan du köpa ett gåvobevis på en vaccination, vårddygn mm och ge bort.
Kattstallet har inga bidrag från stat eller kommun utan är helt beroende av stöd från privatpersoner och företag.
Kattstallet har 90-konto och granskas av Svenska Insamlingskontroll.
Din gåva är viktig för oss!